Enkätverktyg


 • Med hjälp av vårt webb-baserade enkätverktyg och vår expertkompetens ger vi ditt företag en möjlighet att skapa, upprätthålla och vidmakthålla framgångsrika personal- och affärsrelationer.

  Vi erbjuder
  HR-Portalen live Survey som är ett tidsbesparande, kostnadseffektivt och lättanvänt enkätverktyg. Kompletterat med professionellt stöd får du möjligheten att; ställa rätt frågor, till rätt människor, vid rätt tidpunkt, och sedan ta ställning och agera på den nya informationen.

 • Att erbjuda ett användarvänligt och effektivt enkätverktyg har hög prioritet hos oss. Därför har vi íntegrerat HR-Portalen Lives personaldatabas med HR-Portalen Live Surveys deltagardatabas och därmed kan man med ett enkelt kommando nå företagets anställda med en undersökning. Undersökningen kan ske anonymt eller ej.

  HR-Portalern Live Survey uppföljnings- och rapportfunktion gör det möjligt att följa upp verksamhetsrelevanta svar. Kontakta respondenterna direkt för att ställa uppföljningsfrågor eller för att komplettera med mer djupgående enkäter. Uppföljning kan genomföras anonymt.


 • HR-Portalen Survey kan utnyttjas baserat på två prismodeller:

  1. Per enkätundersökning
  2. Abonnemangsmodell

  Abonnemangsmodellen med fast årlig avgift som uppmuntrar till frekvent och omfattande användning. Inkludera HR-Portalern Live Survey som en integrerad del i era verksamhetsprocesser - det kan hjälpa er att stärka relationen med era medarbetare men också med era affärskontakter.

 • HR-Portalen Live Survey håller högsta säkerhetsnivå för att skydda era respondenters integritet och verksamhetskritisk information som t.ex. vad era kunder tycker.

Adress

Blendagränd 5
187 77 Täby

Kontakt

Tel: +46 (0)8 514 001 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dela med andra